<<< องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทรศัพท์ 0-4497-3037

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสาวจินตนา อรปรียากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

Line/Facebook
วีดีโอ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


เว็บลิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
8 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565
9 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565
10 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน เมษายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ กทอ.๖๕-๐๗-๐๒๖๒ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ กทอ.๖๕-๐๗-๐๒๖๒ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกลายกลางแจ้ง บริเวณบึงทับช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม จำนวน 3 สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายมีถึงเหมือง คสล. (หมู่ 5 ต.หนองระเวียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 0
  4.  ซื้อโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกลายกลางแจ้ง บริเวณบึงทับช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  5.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการเกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม จำนวน 3 สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  6.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายมีถึงเหมือง คสล. (หมู่ 5 ต.หนองระเวียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 1
  7.  ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  8.  จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด ๓.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  9.  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  10.  จ้างก่อสร้างเกาะกลางถนนจากร้านเม่าถึงป้อมตำรวจ สภ.มะเริง หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3กระดานถาม ตอบ

แหล่งท่องเที่ยว

  
  
  
  
  


รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.237.4.45
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2435 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8908 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 15055 คน
เริ่มนับ วันที่ ต.ค. 2564