หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 

1) ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอขามทะเลสอ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ  ประมาณ  16  กิโลเมตร   ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่  ม.1  บ้านหนองสรวง

                ทิศเหนือ                  ติดกับตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด

ทิศใต้                       ติดกับตำบลบึงอ้อ    อำเภอขามทะเลสอ

ทิศตะวันออก           ติดกับตำบลพันดุง    อำเภอขามทะเลสอ

ทิศตะวันตก             ติดกับตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด

 

2) เนื้อที่ประมาณ   42.4  ตารางกิโลเมตร หรือ   26,500  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  21.2  ของเนื้อที่ทั้งหมดของอำเภอขามทะเลสอ (อำเภอขามทะเลสอมีพื้นที่ประมาณ  200  ตารางกิโลเมตร)  หรือประมาณร้อยละ   0.207    ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา   ( จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ   20,493.9  ตารางกิโลเมตร)

 

3) ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยกึ่งที่ราบ  ในระดับความสูงจากน้ำทะเล  210  เมตร, 200  เมตร ,  190  เมตร  และ  182  เมตร  จากด้านตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ที่  1, หมู่ที่ 2  ผ่านไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ที่  3,หมู่ที่ 4  ตามลำดับ   ส่วนบริเวณดอนระดับความสูง  200  เมตร  สภาพพื้นที่จึงเหมาะสมสำหรับทำไร่มันสำปะหลัง  ส่วนบริเวณที่ราบปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการทำนา

 

 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,035




 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.