หน้าแรก     ประชากรและหมู่บ้าน 

ประชากรและหมู่บ้าน
ประชากรและหมู่บ้าน  

ประชากรและหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง แบ่งการปกครองออกเป็น  9 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้นำท้องถิ่น

ตำแหน่ง

1

บ้านหนองสรวง

นายทิม  โนมขุนทด

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านดอนตานาด

นายสงวน   เขพันดุง

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านหนองตะครอง

นายบุญมี พวงสันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านหนองกก

นายปฐมพร  ฉวีวรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านหนองสรวงพัฒนา

นายสนิท  เจิมขุนทด

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านหนองสรวงสามัคคี

นายชัยรัตน์  เจิมขุนทด

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง

นางสุพันธ์  แนมขุนทด

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านโคกพัฒนา

นายไมย์  หวนสันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านหนองสรวงสันติสุข

นายสนิท   บูรณะปิยะสกุล

กำนัน

 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนหมู่บ้านในตำบลหนองสรวง

ประชากร

 

ในปี พ..2558   ตำบลหนองสรวง มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ  5,940  คน แยกเป็นชาย   2,932 คน   หญิง  3,008  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  137  คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งตำบล    มีประมาณ  1,646  ครัวเรือน   ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณ   4 - 5  คน

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองสรวง

252

424

459

883

2

บ้านดอนตานาด

224

376

385

761

3

บ้านหนองตะครอง

225

514

482

996

4

บ้านหนองกก

131

239

266

505

5

บ้านหนองสรวงพัฒนา

172

332

366

698

6

บ้านหนองสรวงสามัคคี

199

319

313

632

7

บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง

202

314

313

627

8

บ้านโคกพัฒนา

41

80

75

155

9

บ้านหนองสรวงสันติสุข

170

334

349

638

 

รวม

1,646

2,932

3,008

5,940

ที่มา : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน อ.ขามทะเลสอ กรมการปกครอง  ณ 2  ธันวาคม พ.. 2558

 
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,028
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.