หน้าแรก     ระบบการบริการพื้นฐาน 

ระบบการบริการพื้นฐาน
ระบบการบริการพื้นฐาน  

ระบบการบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

 

1. การคมนาคม

การคมนาคมในตำบลหนองสรวง  ในปัจจุบันมีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

                                -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     20   เส้น

                                -   ถนนลาดยาง   2   เส้น

                                -   ถนนลูกรัง   24    เส้น

-   รถประจำทางระหว่างด่านขุนทด นครราชสีมา

-   รถประจำทางระหว่างหนองสรวง - นครราชสีมา

 

2. การโทรคมนาคม

2.1 โทรศัพท์ตำบลหนองสรวง  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  13  ตู้  สำหรับติดตั้งตามบ้านเรือนราษฎรนั้นมีปริมาณที่น้อย  และมีติดตั้งเฉพาะหน่วยงานราชการ    เพราะการวางคู่สายโทรศัพท์ยังไม่ได้ขยายเขตมาถึงตำบลหนองสรวง  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

2.2 ไปรษณีย์ตำบลหนองสรวง  มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตประจำตำบล อยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองสรวง และที่ทำการไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

 

3.  ไฟฟ้า

ประชากรในตำบลหนองสรวง    มีไฟฟ้าใช้ครบทั้งหมด  9  หมู่บ้านทุกหลังคาเรือน จำนวน 1,448  หลังคาเรือน  

 

4. ระบบประปา

มีระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ร่วมกัน 6 หมู่บ้าน คือหมู่ที่  1, 2, 5, 6, 7 และ  9   ส่วนหมู่ที่  3  , 4   และ  8  มีระบบประปาประจำหมู่บ้านทุกหมู่

 

5. ข้อมูลอื่นๆ (เพิ่มเติม)

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   ได้แก่  เกลือสินเธาว์

                5.2  ทรัพยากรแหล่งน้ำ

-  สระน้ำ                 จำนวน       9       แห่ง

-  หนอง/บึง             จำนวน       9       แห่ง

                5.3  มวลชนจัดตั้ง

                                - ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่นจำนวน  355   คน

                                -ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น  จำนวน  100   คน

                                - กองหนุนเพื่อความมั่นคง     1   รุ่น        จำนวน      80           คน

                                - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน      131        คน

                                - หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   จำนวน      9          แห่ง

                                - อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จำนวน      33      คน

                             

 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,006
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.