หน้าแรก     กำหนดการยื่นแบบและการขอใบอนุญาตต่าง ๆ 

กำหนดการยื่นแบบและการขอใบอนุญาตต่าง ๆ
กำหนดการยื่นแบบและการขอใบอนุญาตต่าง ๆ  

 

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและการขอใบอนุญาตต่าง ๆ  
            ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและชำระภาษี  ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และยื่นชำระภาษี  ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  ตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
1  ภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน   ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ถึง  กุมภาพันธ์ 
2.  ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ถึง  มีนาคม  
3.  ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ถึง  เมษายน 
4.  ใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      ตั้งแต่เดือน  มกราคม  เป็นต้นไป
***หมายเหตุ 
 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้  ณ  สำนักงาน อบต.หนองสรวง
               การคลัง  044-973037 ต่อ 14
 
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.17.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,610,656

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.