หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายเปรม บินสันเทียะ
ประธานสภา อบต.หนองสรวง


นายสายัณห์ ด่านสันเทียะ
รองประธานสภา อบต.หนองสรวง


นางสมพร เจิมขุนทด
เลขานุการสภา อบต.หนองสรวง


นายประดิษฐ์ โนมขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายวิชัย มอญขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายสมศักดิ์ ปัญญาเสมอทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางสมพร เจิมขุนทด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2


นายบรรหยัด ทิพย์สันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายชานนท์ ไมสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางศตพร จันทนนท์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4


นายอุเทน กลิ่นค้างพลู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายเปรม บินสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายศรชัย นุมขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นางธานี กิจอาสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางสร้อย เวินขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายสำราญ แนมขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นางสุบิล แนมขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายสายัณห์ ด่านสันเทียะ
สมาชิกอบต.หมู่ 8


นายเลิศ มอญใหม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายสุวรรณ แนมขุนทด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9


นางเสน่ห์ เจิมขุนทด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.158.194.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,525,335

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.