หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


นางภคอร มาสันเทียะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายประสิทธฺ์ กันทำ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสายพิน ศรอินทร์
นักทรัพยากรบุคคล


นายสนธยา มาสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางปุณยวีย์ นิ่มหิรัญวงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสรินทร์รัตน์ มั่งมีศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรัชฏาวัลย์ ทิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายรุ่ง ใจชอบ
พนักงานขับรถ


นายวันเฉิม ปราบโจร
คนงานประจำรถขยะ


นายณัฐพล ทิพย์สันเทียะ
พนักงานขับรถขยะ


นายวิชัย แนมขุนทด
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุวัฒน์ เวินขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายมิตร บุญช่วย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายรุ่งเรือง จันทร์โสภณ
นักการภารโรง


นางเยาวลักษณ์ โนมขุนทด
คนงานทั่วไป
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,020
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.