หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


นายประสิทธฺ์ กันทำ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสายพิน ศรอินทร์
บุคลากร


นายสนธยา มาสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายรุ่ง ใจชอบ
พนักงานขับรถ


นายวันเฉิม ปราบโจร
คนงานประจำรถขยะ


นายณัฐพล ทิพย์สันเทียะ
พนักงานขับรถขยะ


นายวิชัย แนมขุนทด
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุวัฒน์ เวินขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายมิตร บุญช่วย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายรุ่งเรือง จันทร์โสภณ
นักการภารโรง


นางเยาวลักษณ์ โนมขุนทด
คนงานทั่วไป
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.90.159.192
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,472,266

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.