หน้าแรก   ถาม-ตอบ     รายละเอียด 

รายละเอียด
ถาม-ตอบ  
  คำถาม :

แล้วท่านจะได้รับผลกระทบอย่างไร หากท่านไม่สนใจให้ความร่วมมีอประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา


  คำตอบ :

 

              1. ไม่ได้แสดงความคิดในการพัฒนา
2.       หากการพัฒนาไม่ตรงตามความเห็นของท่านจะทำใหไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้หรือยากต่อการปรับปรุง
3.       รู้สึกว่าตัวเองไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาติดตามและตรวจสอบ
4.       ไม่ได้ใช้สิทธิ์ของตนเองตามหน้าที่พลเมืองและไม่ได้ออกความเห็นตามระบบประชาธิปไตย
 
ดังนั้นในปี พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2553-2555 เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเอง
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.17.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,610,698

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.