หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ต่อดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ดาวน์โหลด
     ประกาศแผนพัฒนาสามปี พศ.2560-2562ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาสามปี 2560-2562ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (ใหม่)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1 - 4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 6 การติดตามประเมินผล(แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่5.2 บัญชีโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนา(แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3 ผลการทำงานที่ผ่านมา (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1 บทนำ (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1บทนำดาวน์โหลด
     คำนำดาวน์โหลด
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,782,981
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.