หน้าแรก     แผนพัฒนาตำบลสามปี 
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนพัฒนาตำบลสามปี  
     ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ดาวน์โหลด
     ประกาศแผนพัฒนาสามปี พศ.2560-2562ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาสามปี 2560-2562ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (ใหม่)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1 - 4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 6 การติดตามประเมินผล(แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่5.2 บัญชีโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนา(แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3 ผลการทำงานที่ผ่านมา (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1 บทนำ (แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1บทนำดาวน์โหลด
     คำนำดาวน์โหลด
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.158.194.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,525,364

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.