หน้าแรก     โครงการ 
โครงการ
โครงการ  
     โครงการอาหารปลอดภัยดาวน์โหลด
     โครงการ อสม ร่วมใจกันต้านไข้เลือดออกดาวน์โหลด
     โครงการอบรมเกษตรในการใช้สารเคมีดาวน์โหลด
     โครงการ อบรม อสม กองทุนตำบลดาวน์โหลด
     โครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแล ผส. อสมดาวน์โหลด
     โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการดาวน์โหลด
     โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาวน์โหลด
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าวัยสูงอายุดาวน์โหลด
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.90.159.192
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,472,204

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.