หน้าแรก     โครงการ 
โครงการ
โครงการ  
     โครงการอาหารปลอดภัยดาวน์โหลด
     โครงการ อสม ร่วมใจกันต้านไข้เลือดออกดาวน์โหลด
     โครงการอบรมเกษตรในการใช้สารเคมีดาวน์โหลด
     โครงการ อบรม อสม กองทุนตำบลดาวน์โหลด
     โครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแล ผส. อสมดาวน์โหลด
     โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการดาวน์โหลด
     โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาวน์โหลด
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าวัยสูงอายุดาวน์โหลด
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.158.194.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,525,303

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.