หน้าแรก     KM เอกสารจัดการความรู้ 
KM เอกสารจัดการความรู้
KM เอกสารจัดการความรู้  
     สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองดาวน์โหลด
     สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติดาวน์โหลด
     คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2017ดาวน์โหลด
     ตามรอยพระราชดำริสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาวน์โหลด
     การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินดาวน์โหลด
     การเป็นผู้บริหารและผู้นำที่ดีดาวน์โหลด
     การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.158.194.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,525,345

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.