หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 สายกลางบ้านไปสระกระสัง
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
 ราคากลาง
138000
 ติดต่อสอบถาม
00044-966224
 รายละเอียดข่าว

                           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6 สายกลางบ้านไปสระกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีปริมาณงานคือ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  240.00  ตารางเมตร  พร้อมดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ  0.20  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  9.60  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  โดยดำเนินการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่กำหนด  

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่อนุมัติราคากลางเป็นเงิน  138,000.-  บาท  (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดหาต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

               จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
วันที่ประกาศ : 2561-04-11
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.167.243.214
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,655,342

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : sontaya_masantia@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.