กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรหนองสรวง ทำความเข้าใจและฝึกซ้อมการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อบต.หนองสรวง ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 อบต.หนองสรวง ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 อบต.หนองสรวงร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 30 กันยายน 2565 สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 30 กันยายน 2565 ออพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสรวงร่วมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ อำเภอขามทะเลสอ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 กันยายน 2565 มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 2 กันยายน 2565 กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.หนองสรวง 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ประชุมเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กิจกรรมอบรมโครงการวัยเรียนวัยใส ดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 อบต.หนองสรวง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ 3