กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ศจค.อบต.หนองสรวง ได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศจค.อบต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 16
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 อบต.หนองสรวง ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ณ อบต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 26
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก ทางม้าลาย หน้าโรงเรียนบ้านหนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองสรวง จัดกิจกรรมโครงการชุมชนเข้มแข็งไร้ความรุนแรงในครอบครัว 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญสมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 29 เมษายน 2565 ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลตำบล TCNAP 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 เมษายน 2565 ศพด.อบต.หนองสรวง จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 เมษายน 2565 อบต.หนองสรวง ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศพด.อบต.หนองสรวง 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสรวง ปรับปรุงและทำความสะอาด ต้อนรับการเปิดเรียน 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 เมษายน 2565 อบต.หนองสรวง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 20 เมษายน 2565 อบต.หนองสรวง ร่วมจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา Exercise Exop 2022 Korat ณ ลานกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บริเวณวงเวียนหลวงพ่อคูณ ต.หนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 1 เมษายน 2565 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวและสถานที่แยกพักรักษา (Community Isolation) ในพื้นที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 1 เมษายน 2565 มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้านจำนวน 22 ถุง 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมสร้างเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพดี โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัวใหญ่ 2