กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญสมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 29 เมษายน 2565 ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลตำบล TCNAP 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 เมษายน 2565 ศพด.อบต.หนองสรวง จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 เมษายน 2565 อบต.หนองสรวง ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศพด.อบต.หนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสรวง ปรับปรุงและทำความสะอาด ต้อนรับการเปิดเรียน 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 เมษายน 2565 อบต.หนองสรวง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 20 เมษายน 2565 อบต.หนองสรวง ร่วมจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา Exercise Exop 2022 Korat ณ ลานกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บริเวณวงเวียนหลวงพ่อคูณ ต.หนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 1 เมษายน 2565 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวและสถานที่แยกพักรักษา (Community Isolation) ในพื้นที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 1 เมษายน 2565 มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้านจำนวน 22 ถุง 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมสร้างเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพดี โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัวใหญ่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ออกมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกักตัวที่บ้าน จำนวน 32 ชุด 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 มีนาคม 2565 จัดอบรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลหนองสรวง เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาน้ำ และ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มีนาคม 2565 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองบัวใหญ่-หนองจะบก หมู่ที่ 5 บ้านหนองสรวงพัฒนา 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มีนาคม 2565 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 12
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสมคิด เมธาวิรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,พนักงาน อบต. , สภ.หนองสรวง และประชาชนบริเวณใกล้เคียงร่วม กิจกรรมจิตอาสา ฉีดน้ำ กวาดถนนและทำความสะอาดบริเวณถนนลด PM 2.5 22