กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ออกมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกักตัวที่บ้าน จำนวน 32 ชุด 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 มีนาคม 2565 จัดอบรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลหนองสรวง เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาน้ำ และ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มีนาคม 2565 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองบัวใหญ่-หนองจะบก หมู่ที่ 5 บ้านหนองสรวงพัฒนา 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มีนาคม 2565 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 12
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสมคิด เมธาวิรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,พนักงาน อบต. , สภ.หนองสรวง และประชาชนบริเวณใกล้เคียงร่วม กิจกรรมจิตอาสา ฉีดน้ำ กวาดถนนและทำความสะอาดบริเวณถนนลด PM 2.5 22
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 1 มีนาคม 2565 อบต.หนองสรวง แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวที่บ้าน 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ได้วางท่อระบายน้ำสะพานหนองขุยที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอขามทะเลสอ ตรวจประเมินและกำชับมาตรการควบคุมโรคระบาด 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ร่วมกิจกรรม "รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเว 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ร่วมดำเนินกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา Exercise Exop 2022 Korat 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ลงนามความร่วมมือ กับ อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว เข้าร่วมเครือข่ายตำบลสุขภาวะ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ออกตรวจ ATK ให้กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดหนองสรวง 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงกักตัวที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวงเข้าร่วมโครงการ "โคราชเมืองน่าอยู่ ฯ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 31 มกราคม 2565 ประชุมเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนขามทะเลสอ 9