กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 1 มีนาคม 2565 อบต.หนองสรวง แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวที่บ้าน 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ได้วางท่อระบายน้ำสะพานหนองขุยที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอขามทะเลสอ ตรวจประเมินและกำชับมาตรการควบคุมโรคระบาด 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ร่วมกิจกรรม "รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเว 12
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ร่วมดำเนินกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา Exercise Exop 2022 Korat 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ลงนามความร่วมมือ กับ อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว เข้าร่วมเครือข่ายตำบลสุขภาวะ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ออกตรวจ ATK ให้กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดหนองสรวง 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงกักตัวที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวง ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.หนองสรวงเข้าร่วมโครงการ "โคราชเมืองน่าอยู่ ฯ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 31 มกราคม 2565 ประชุมเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนขามทะเลสอ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 10 มกราคม 2565 ศจค.อบต.หนองสรวง รายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1 ต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก ปี พ.ศ.2565 >>> 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก 17
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรค เพิ่มเติม 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) 13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการ 1