กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 10 มกราคม 2565 ศจค.อบต.หนองสรวง รายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1 ต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก ปี พ.ศ.2565 >>> 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก 17
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรค เพิ่มเติม 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) 13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 22 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลหนองสรวง โดยนายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง โดยท่านนายกจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกอบต.หนองสรวง ได้มอบข้าวให้กับผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลหนองสรวง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง มอบชุดดูแลสุขภาพ แก่ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้ทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมกับ หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ให้แก่โรงครัวจิตอาสาตำบลหนองสรวง 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมนิเทศและทำความเข้าใจการดำเนินงาน โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมต่อต้านการทุจริต นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมติดตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.327-09 1