มาตรการป้องกันการรับสินบน
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง