ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย นม.ถ.๓๒๗-๑๔) พร้อมเสริมปากบ่อพักน้ำสองข้างทาง จำนวน ๕๐ บ่อ พร้อมฝาเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสรวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง