ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๒๗-๐๓ สายเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ ๗ บ้านกระพี่-ตำบลค้างพลู บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสรวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง