กำหนดสมัยประชุมสภา/นัดประชุดสภา/เรียกประชุมสภา
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง