มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง