กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง