การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง