กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (กรุงเทพฯ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง