กำหนดสมัยประชุมสภา/นัดประชุดสภา/เรียกประชุมสภา
ประกาศสภา อบต.หนองสรวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง