ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง