<<< องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทรศัพท์ 0-4497-3037

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสาวจินตนา อรปรียากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

Line/Facebook
วีดีโอ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


เว็บลิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปี พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน ตุลาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 - ถึงเดือน กันยายน 2565)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กันยายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน สิงหาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 - ถึงเดือน มิถุนายน 2566)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มิถุนายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๑๗-๑๔ (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 แบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.317-14 (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสรวงพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.317-14 (แยกอนามัย-หนองขอน-สหกรณ์) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๓๗๒๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  จ้างจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน ๑๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  จ้างจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมไฟประดับ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  7.  อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ อ่าน 10
  8.  อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ อ่าน 6
  9.  ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดนางนพมาศ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  10.  จ้างจัดทำท่าน้ำสำหรับลอยกระทง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10


กระดานถาม ตอบ

แหล่งท่องเที่ยว

  
  
  
  
  


รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.229.63.28
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 62 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2097 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 19811 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 25958 คน
เริ่มนับ วันที่ ต.ค. 2564