ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.327-03 สายบ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสรวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง