ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.327-09 สายบ้านดอนตานาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง