ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใสประปาบาดาล คสล. ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (อ่างเก็บน้ำหนองบัวใหญ่)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง