หน้าแรก   ถาม-ตอบ     รายละเอียด 

รายละเอียด
ถาม-ตอบ  
  คำถาม :

แผนพัฒนาสามปีมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อจัดทำอย่างไร


  คำตอบ :

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ.2548 กำหนดให้

            แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น
            ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วย บุคคลซึ่งส่วนใหญ่แต่งตั้งจากประชาคมในท้องถิ่น เช่น ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานประชาคม และส่วนราชการต่างๆ กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมกับทำการประชาคม รวบรวมความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มาจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและส่งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ดำเนินการรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม โดยการผ่านประชาคมหมู่บ้านและตำบลส่งให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วจึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่นต่อไป
 
นายจิรัฎฐ์ แนมขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวง

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.226.209.201
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,781,264
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
299 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-973037  Fax : 044-973037-17
Email : nongsrung@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.