ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1 ต.ค.2562- 31 มี.ค.2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง