แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พศ.2558-2560) เพิ่มเติม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง