หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง