มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง