รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง