กำหนดสมัยประชุมสภา/นัดประชุดสภา/เรียกประชุมสภา
ประกาศสภา อบต.หนองสรวง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง