ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566