<<< องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทรศัพท์ 0-4497-3037

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นายธนันต์พัฒน์ พรมพิลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

Line/Facebook
วีดีโอ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


เว็บลิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
7 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565
8 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565
9 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565
10 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ กทอ.๖๕-๐๗-๐๒๖๒ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ กทอ.๖๕-๐๗-๐๒๖๒ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ กทอ.๖๕-๐๗-๐๒๖๒ จำนวน ๔ ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๘ (หนองกระเพรา) หมู่ที่ ๒ บ้านดอนตานาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
8 ประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๘ (หนองกระเพรา) บ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๘ (หนองกระเพรา) บ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๖๓๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  5.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนางสมหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  6.  จ้างวางท่อ คสล. พร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำเข้าอ่างหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  7.  จ้างซ่อมแซมบล็อกคอนเวิร์สคลองโกรกกระสังช่วงสองพี่น้อง หมู่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  8.  จ้างปรับปรุงทางน้ำออกอ่างเก็บน้ำหนองบัวใหญ่พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  9.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ (สายบ้านหนองกก-บ้านค้างพลูเหนือ ต.ค้างพลู อ.โนนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  10.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนายสายัณห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3กระดานถาม ตอบ

แหล่งท่องเที่ยว

  
  
  
  
  


รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.239.173.144
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 13 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1133 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4237 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 10384 คน
เริ่มนับ วันที่ ต.ค. 2564