<<< องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทรศัพท์ 0-4497-3037

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสมคิด  เมธาวิรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

นางสาวจินตนา  อรปรียากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง class=

Line/Facebook
วีดีโอ กิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


เว็บลิงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญผู้เข้ารับบริการหรือผู้มาติดต่อ อบต.หนองสรวง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT 2024)
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
4 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
6 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
8 คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2567-มี.ค.2567)
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
6 ประกาศสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
8 ประกาศสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 7
  2.  ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 37
  3.  จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม (สายหน้า สภ.หนองสรวง - สามแยกหนองขุย) บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 142
  4.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสำเรียง แนมขุนทด) บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 38
  5.  จ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบคโฮ) เพื่อซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 40
  6.  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑ ซีซี/โด๊ส จำนวน ๑,๘๔๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 46
  7.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 47
  8.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 47
  9.  จ้างสูบสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 56
  10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๑๗-๒๕ (หนองตะครอง-บ้านวังโคกตะแบง) จำนวน ๓ ช่วง พื้นท่ี่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๒๑ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะครอง อ่าน 52


กระดานถาม ตอบแหล่งท่องเที่ยว

  
  
  
  
  


รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.212.99.208
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1556 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6680 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 49640 คน
เริ่มนับ วันที่ ต.ค. 2564