ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๑๗-๒๕ (หนองตะครอง-บ้านวังโคกตะแบง) จำนวน ๓ ช่วง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๒๑ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะครอง