ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๑๗-๒๕ (หนองตะครอง-บ้านวังโคกตะแบง) จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะครอง