ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๑๗-๒๕ (หนองตะครอง-บ้านวังโคกตะแบง) จำนวน ๓ ช่วง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๒๑ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)