ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคาร (อาคารที่ทำการ อบต.หนองสรวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง